Polityka prywatności

Sprzedawca, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sebastian Głowacki z siedzibą Łodzi (93-189), ul. Przybyszewskiego 40, o numerze NIP 7292390482, REGON 472209102, będący także usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wprowadza niniejszą Politykę prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

 

 

                                                        § 1

 1. W celu utworzenia konta indywidualnego użytkownik obowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracji i podania danych osobowych obejmujących:
 •  imię,
 • nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • adres, pod który ma zostać dostarczone zamówienie.
 1. W celu złożenia zamówienia bez konieczności posiadania konta indywidualnego, jak również w celu złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik obowiązany jest do podania następujących danych osobowych niezbędne do realizacji zamówienia:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • adres, pod który ma zostać dostarczone Zamówienie.
 1. W celu korzystania z usługi Newslettera użytkownik obowiązany jest do podania adresu poczty elektronicznej, a gdy jest to niezbędne do rozpoznania reklamacji złożonej przez użytkownika także imienia i nazwiska. 
 2. Korzystanie z usługi Newsletter może odbywać się anonimowo lub pod pseudonimem. Dla korzystania z Newsletter niezbędne jest jedynie podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego użytkownika.

 

                                                        § 2

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Sprzedawca.

 

                                                        § 3

 1. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane użytkownika w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zawieranej umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia na stronie sklepu Sprzedawcy indywidualnego konta użytkownika oraz świadczenia usługi Newslettera, jak również w celu złożenia i realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji, rozliczenia wzajemnych świadczeń.
 2. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do należytego wykonania zawieranej umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia na stronie sklepu Sprzedawcy indywidualnego konta użytkownika oraz świadczenia usługi Newslettera, jak również w celu złożenia i realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji, rozliczenia wzajemnych świadczeń.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia. W tym celu użytkownik obowiązany jest do wysłania wiadomości o stosownej treści pod adres poczty elektronicznej: sklep@szpejownia.com.

 

 

                                                        § 4

 1. Sprzedawca spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Sprzedawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z tym jednak zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

 

                                                        § 5

 1. Adres poczty elektronicznej użytkownika może być wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez użytkownika. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia zamówienia. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
 2. Użytkownik może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia zamówienia. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

 

                                                        § 6

Użytkownik może skierować pytania oraz opinie dotyczące stosowanej przez Sprzedawcę Polityki na adres poczty elektronicznej: sklep@szpejownia.com.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl